Kongres metrologa 2022

This page is also available in English.

Kongres metrologa ima za cilj razmenu informacija, naučnih i stručnih saznanja, kao i unapređenje kvaliteta u svim oblastima metrologije.

Za vreme održavanja Kongresa, u zavisnosti od interesovanja učesnika, biće održane radionice ili okrugli stolovi. Teme i sadržaji biće naknadno objavljeni.

Kongres će raditi po sekcijama prema klasifikaciji IMEKO.

Mesto i vreme

Mesto: Hotel Đerdap, Kladovo (e-mail, tel: +381-19-801-010)

Datum: 11-13. oktobra 2022. godine

Kotizacija

 • za članove Društva metrologa: 9.600,00 din
 • za ostale učesnike: 12.000,00 din
 • za inostranstvo: 150 evra
 • za izlagače: 50.000,00 din

Kotizacija obuhvata: prisustvo svim sesijama i radionicama, materijal sa Kongresa, zbornik radova, svečanu večeru, reklamni materijal, osveženje u pauzama i izlet.

Uplatu izvršiti na račun Društva metrologa (Mike Alasa 14, 11000 Beograd) broj 160-123240-23 sa svrhom plaćanja - Za Kongres metrologa 2022.

Smeštaj učesnika nije obuhvaćen kotizacijom i sadrži sledeće elemente:

 • Pansion po osobi u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama: 3.900,00 din.
 • Polupansion po osobi u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama: 3.600,00 din.
 • Smeštaj u jednokrevetnim sobama se doplaćuje 900,00 din dnevno po osobi
 • Dodatni ručak poslednjeg dana: 850,00 dinara po osobi
 • Oobroci su u formi Švedskog stola
 • U cenu su uračunati boravišna taksa i osiguranje

Bliže informacije o smeštaju mogu se dobiti na e-mail hotela Đerdap: recepcija@djerdapturist.co.rs i na telefon: +381-19-801-010.

Navedene cene važe za uplate do 30.09.2022. godine.

Informacije za autore

Važni datumi

 • 15. maj: rok za prijavljivanje radova - apstrakt
 • 01. jun: Obaveštenje o prihvatanju rada
 • 15. avgust: Rok za dostavljanje kompletnog teksta rada

Ostale informacije:

 • Jezik za pisanje radova: engleski ili srpski
 • Prijava treba da sadrži: naslov rada, ime(na) autora, rezime rada (do pola strane) i ključne reči, sve na srpskom i engleskom jeziku. Prilikom slanja prijave rada dati predlog sekcije (prema komitetima IMEKO), adresu, telefon i e-mail za korespondenciju i saglasnost za objavljivanje rada
 • Jedan autor možee da prijavi najviše dva rada, od kojih samo na jednom može biti prvi autor
 • Prijavu rada poslati elektronski na e-mail: kongresmetrologa22@dmdm.rs.
 • Nakon prihvatanja apstrakta, kompletan rad dostaviti elektronski nae-mail: kongresmetrologa22@dmdm.rs.
 • Studenti dodiplomskih i poslediplomskih studija mogu prezentovati svoje radove u okviru posterske sekcije koja će biti organizovana u okviru kongresa.

Kontakt

Za bliže informacije, možete se obratiti kontakt osobama:

 • Zorica Joksimović, Generalni sekretar Društva metrologa: joksimov@sbb.rs, tel: +381-64-251-55-36
 • Ana Gajić, Direkcija za mere i dragocene metale, anagajic@dmdm.rs, tel: +381-66-860-41-55